15.03.2011

Українофоб та україноненависник Колєсніченко Вадим

Українофоб та україноненависник Колєсніченко Вадим
Робер

Антиукраїнизм (українофобія, україножерство) - збірний термін, що означає різновид ксенофобії, який виражається в упередженості, ненависті, ворожому і не толерантному ставленні до українців та/або України, української культури, української мови тощо. Зустрічається частіше за все в суміжних з Україною країнах.
Українофобія (українофобство, україножерство, антиукраїнізм, україноненавистництво) — соціальне явище, одна з форм національної нетерпимості, ідеологія ворожого і нетолерантного ставлення до українців, як до етносу, упереджене і негативне уявлення про них, злісна ворожість до українців як народу, до їх національних прагнень, їх культури, мови, або до України, як держави. Ненависть до українців проявляється у різних формах: в приниженні національної честі та гідності українців або образі їх почуттів, заподіянні ганьби, в переслідуванні, насильстві, нанесенні збитку по відношенню до особистості, нарузі над історичними та культурними реліквіями, нагнітанні ворожнечі і неприязні, у використанні образливих етнонімів, у приписуванні українцям негативних рис, у запереченні українцям права на існування як окремого етносу, у проведенні антиукраїнської діяльності, що полягає у вчиненні дій, спрямованих на поневолення українців, їх дискримінацію за ознакою приналежності до українського народу або частини населення України в економічній, політичній, освітній і культурній областях. Антиукраїнська діяльність може проявлятися у розповсюджені матеріалів із завідомо неправдивими вигадками про українців, обмеженні на користування і навчання рідною мовою, забороні відзначення національних свят тощо. У ході історії українофобія, як ідеологія та політика, мала різні прояви - від свідомо неправдивих звинувачень і всякого роду дискримінації (позбавлення українців громадських та інших прав) до асиміляції і геноциду. Українофобія є одним з різновидів ксенофобії.

Українофобія - одна з форм національної нетерпимості, що виражається у ворожому ставленні до українців.

Добавить комментарий:
Для того, чтобы оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь или заполните необходимые поля: