7.03.2011

Українофобія

Українофобія
Робер

Українофобія (українофобство, україножерство, антиукраїнізм, україноненавистництво) — соціальне явище, одна з форм національної нетерпимості, ідеологія ворожого і нетолерантного ставлення до українців, як до етносу, упереджене і негативне уявлення про них, злісна ворожість до українців як народу, до їх національних прагнень, їх культури, мови, або до України, як держави. Ненависть до українців проявляється у різних формах: в приниженні національної честі та гідності українців або образі їх почуттів, заподіянні ганьби, в переслідуванні, насильстві, нанесенні збитку по відношенню до особистості, нарузі над історичними та культурними реліквіями, нагнітанні ворожнечі і неприязні, у використанні образливих етнонімів, у приписуванні українцям негативних рис, у запереченні українцям права на існування як окремого етносу, у проведенні антиукраїнської діяльності, що полягає у вчиненні дій, спрямованих на поневолення українців, їх дискримінацію за ознакою приналежності до українського народу або частини населення України в економічній, політичній, освітній і культурній областях. Антиукраїнська діяльність може проявлятися у розповсюджені матеріалів із завідомо неправдивими вигадками про українців, обмеженні на користування і навчання рідною мовою, забороні відзначення національних свят тощо. У ході історії українофобія, як ідеологія та політика, мала різні прояви - від свідомо неправдивих звинувачень і всякого роду дискримінації (позбавлення українців громадських та інших прав) до асиміляції і геноциду. Українофобія є одним з різновидів ксенофобії.

Українофобія - одна з форм національної нетерпимості, що виражається у ворожому ставленні до українців.
Українофобія - (інакше антиукраїнізм) штучно створювана національна ненависть до українців.
Антиукраїнізм – це позиція неприязні, ворожості до українців і осіб українського походження; переслідування й дискримінація українців як етнічної чи расової групи, а також погляди, які узаконюють такі дії.
Антиукраїнізмом є певна упередженість деяких людей проти українців, яка виливається у неприязнь аж до ненависті. Такий індивідуальний антиукраїнізм можна побачити не тільки у середовищі маргіналів та соціального дна, але й нерідко серед представників високоінтелектуальної еліти.
Антиукраїнізм – українофобія (різновид ксенофобії). Антиукраїнізм - ідеологія ворожого ставлення до українців (або до особистості, або групи) за ознакою приналежності: або до українського народу, або до українського походження. Згідно цього визначення, антиукраїнізм – це певне сприйняття українців, що може бути визначено як ненависть до українців. Прояви антиукраїнізму можуть також бути спрямовані на Державу Україна. Крім індивідуального існує антиукраїнізм ґруповий, тобто ідеологія певних частин суспільства, що об’єднані якоюсь ознакою: релігією, національною, географією проживання, расовою чи класовою належністю, навіть професією. Крім соціальної заздрості, ґруповий антиукраїнізм живиться неприязню антиукраїнців до деяких сторін ґрупової поведінки українців. Антиукраїнці шаліють з того, що незважаючи на інтенсивну політику асиміляції, яка активно проводилася урядами Російської Імперії та СРСР, протягом багатьох століть українці не асимілювалися, а зберегли себе як націю.
Національний і расовий шовінізм є пережитком людиноненависницької моралі, властивої періоду канібалізму. Антиукраїнізм, як крайня форма расового шовінізму, є найбільш небезпечним пережитком канібалізму.
Роздмухування антиукраїнізму вигідне для правлячих кіл сусідніх з Україною держав, як засіб відволікання власного народу від існуючих там соціальних та економічних проблем.
Антиукраїнізм - ідеологія і політичні рухи, спрямовані на боротьбу з українством. Антиукраїнізм, по суті, - це форма ворожого ставлення до українського народу на певному історичному етапі.
Антиукраїнізм (і, мн. немає, чол.) - один з проявів національної та етнічної нетерпимості, що виражається у ворожому ставленні до українців: від зневажливого ставлення в побуті і правової дискримінації до геноциду; часто виступає як складова частина право радикальних, шовінистичних і націоналістичних ідеології і рухів. Див. також расизм, фашизм.
Можна сказати, що "українофобія" - це в широкому сенсі є вороже ставлення до українців. Оскільки явище це поширене і має багату історію, прикладних значень цього терміну теж вистачає. Потрібно казати про сучасну українофобію, до того ж не тільки з погляду лише української громади, а в сучасному українському загальнокультурному контексті. В цьому випадку можна визначити "українофобію", як цілком штучне нагнітання ворожого ставлення до українців, використання реальних історичних складнощів українсько-російських, українсько-польських та українсько-єврейських взаємин для створення хибної радикальної теорії розвитку української нації. Знову ж таки з позицій інтересів українства це призводить до зростання в українському суспільстві нетерпимості до "інших", "не таких" його представників, перекладання на плечі інших народів об’єктивних бід і проблем замість пошуку реального їх розв’язання, загалом пропаганди реваншистських настроїв - коли у нас щось і не виходить, то лиш тому, що хтось заважає. Отже, головна запорука поступу - прибрати того, хто заважає. В це заняття (пошук ворога) можна небезпечно втягнутися, про що свідчить наша ж таки історія епохи більшовизму.
Антиукраїнський – такий, що характеризується антиукраїнізмом. Прикметник «антиукраїнський» утворений від іменника «антиукраїнізм».

Добавить комментарий:
Для того, чтобы оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь или заполните необходимые поля: